DID Calcul Impozit Profit

Aplicația “DID – Calcul impozit profit” vine în sprijinul departamentul economic din cadrul companiilor fiind concepută pentru efectuarea și gestionarea calculelor de impozit pe profit. Aplicația permite gestionarea nelimitată de calcule de impozit pe profit pentru un număr nelimitat de companii.

DID Registru de casa

Aplicația “DID –Registru de casă” a fost concepută pentru evidența tranzacțiilor de încasări și plăți în numerar din cadrul unei companii. Aplicația permite definirea unui număr nelimitat de registre de casă în cadrul unei companii.

Stay in touch!

Contabilitate

Manual de politici și proceduri contabile / Inventarierea / Situații financiare

Audit

Dosarul de audit / Raportul de audit

Analiza si bugete

Indicatori economico-financiari / Buget de venituri și cheltuieli / Analiză cost-beneficiu

Management proiecte informatice

Etapele de dezvoltare a unei aplicații software / Etapele de implementare a unui proiect informatic / Planul proiectului de implementare

DID Calcul Impozit Profit

Aplicația “DID – Calcul impozit profit” vine în sprijinul departamentul economic din cadrul companiilor fiind concepută pentru efectuarea și gestionarea calculelor de impozit pe profit. Aplicația permite gestionarea nelimitată de calcule de impozit pe profit pentru un număr nelimitat de companii.

DID Registru de casa

Aplicația “DID –Registru de casă” a fost concepută pentru evidența tranzacțiilor de încasări și plăți în numerar din cadrul unei companii. Aplicația permite definirea unui număr nelimitat de registre de casă în cadrul unei companii.

Contabilitate

Manual de politici și proceduri contabile / Inventarierea / Situații financiare

Audit

Dosarul de audit / Raportul de audit

Analiza si bugete

Indicatori economico-financiari / Buget de venituri și cheltuieli / Analiză cost-beneficiu

Management proiecte informatice

Etapele de dezvoltare a unei aplicații software / Etapele de implementare a unui proiect informatic / Planul proiectului de implementare

Did Audit

Acasa Produse Servicii Despre noi Contact